7.Sınıf İngilizce 14.Ünite İle İlgili Değerlendirme Testi

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

I can’t go out .......................... it is very cold. 

A) after 

B) before 

C) because 

D) so

SEÇ    A      B      C      D  

........................... I was in the USA, I visited many places. 

A) When 

B) After 

C) Before 

D) So

SEÇ    A      B      C      D  

There was an accident .......................... I was late. 

A) when 

B) before 

C) after 

D) so

SEÇ    A      B      C      D  

......................... I finished dinner, I went to bed. 

A) After 

B) Because 

C) So 

D) Which

SEÇ    A      B      C      D  

I have got a house ........................... is near the sea. 

A) after 

B) before 

C) so 

D) which

SEÇ    A      B      C      D