7.Sınıf İngilizce 13.Ünite İle İlgili Değerlendirme Testi

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

A: Where is Mary? 

B: She is ........................work. 

A) on 

B) at 

C) under 

D) apposite

SEÇ    A      B      C      D  

Where is Tom? 

He is .......................... the kitchen. 

A) in 

B) on 

C) at 

D) next

SEÇ    A      B      C      D  

She is ........................... the car. 

A) above 

B) ot 

C) in front of 

D) on

SEÇ    A      B      C      D  

Where is B? A B C

B is ..................... A and B. 

A) between 

B) behind 

C) on 

D) at

SEÇ    A      B      C      D  

There is a book ........................... the table. 

A) in 

B) on 

C) at 

D) for

SEÇ    A      B      C      D  

There is a chair .......................... to the door. 

A) on 

B) next 

C) in 

D) after

SEÇ    A      B      C      D  

There is a map .......................... the wall. 

A) in 

B) at 

C) on 

D) by

SEÇ    A      B      C      D  

There is a blackboard ........................... the classroom. 

A) on 

B) at 

C) gone 

D) in

SEÇ    A      B      C      D  

There is a cat .......................... the table. 

A) in 

B) at 

C) under 

D) of

SEÇ    A      B      C      D  

There are seven days ........................... a week. 

A) on 

B) at 

C) in 

D) under

SEÇ    A      B      C      D